Почетак Програма радне праксе студената Универзитета у Новом Саду у школској 2012/2013. години

На основу потписаног Протокола о сарадњи између Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине и Универзитета у Новом Саду, који предвиђа организовање радне праксе за студенте УНС у циљу упознавања са радом Фонда и процесима европеизације и увођења европских стандарда у нашој земљи, с посебним освртом на фондове Европске уније, европске програме регионалне сарадње и израду предлога пројеката ради аплицирања за средства која се додељују из различитих европских фондова, у Фонд „Европски послови“ АП Војводине стигла је група студената и последипломаца на праксу.

Протокол о сарадњи између Универзитета и Фонда „Европски послови“ АП Војводине потписан је с намером да се кроз студентску радну праксу унапреди сарадња две институције и пружи допринос јачању процеса европеизације у нашој земљи, а имајући у виду стратешко опредељење Републике Србије о убрзавању процеса европских интеграција и решеност две институције да пруже допринос развоју Аутономне Покрајине Војводине, као и читаве Републике у овом процесу. Поред тога, циљ Програма је формирање круга стручњака способних за израду и имплементацију европских пројеката, с обзиром на све већу доступност фондова Европске уније за њихово финансирање.