Pripremaju se novi projekti za razvoj Banata

Novi Sad, 5. oktobar – Potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine dr Gabor Lodi, direktor Kancelarije za evropske poslove Predrag Novikov i predstavnici Fonda za kapitalna ulaganja primili su koordinatora programa za razvoj Banata, Florijana Hauzera i direktora Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat d.o.o Zrenjanin, Mirjanu Paunov, sa kojima su razgovarali o strategiji realizacije programa Evropske unije “Podrška opštinama severo-istočne Srbije”. Na teritoriji AP Vojvodine, program se sprovodi u tri banatska okruga i obuhvata 19 opština, a jedan od ključnih partnera na regionalnom nivou je Izvršno veće AP Vojvodine i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat iz Zrenjanina. Tokom razgovora razmenjene su informacije o stanju u banatskim opštinama, kao i o prioritetnim oblastima koje bi projekat trebalo da obuhvati. Ovaj program Evropske unije, kojim upravlja Evropska agencija za rekonstrukciju, u cilju jačanja kapaciteta lokalnih aktera društveno-ekonomskog razvoja teritorije Banat i Braničevskog okruga, obezbediće 6,7 miliona evra za tehničku pomoć. Kroz ovu podršku za implementaciju programa, u saradnji sa partnerima na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou, potencijalnim korisnicima biće obezbeđen razvoj novih veština u cilju odgovornog upravljanja raspoloživim resursima. Evropska agencija za rekonstrukciju obezbediće 13,5 miliona evra za finansiranje prioritetnih investicionih projekata koji će doprineti lokalnom ekonomskom razvoju u Banatu i Braničevskom okrugu. Tokom razgovora konstatovano je da je neophodno obezbediti saradnju sa resornim sekretarijatima Izvršnog veća AP Vojvodine i Fondom za kapitalna ulaganja APV, u vidu sačinjavanja radne grupe, koja će predočiti desetak projekta od regionalnog i isto toliko projekata od lokalnog značaja, nakon čega će biti izabrani oni projekti koji se uklapaju u razvojnu strategiju Evropske agencije za rekonstrukciju.