Projekat «Govorite evropski» promovisan u Novom Sadu

U organizaciji Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine, a u saradnji sa Britanskim savetom i Kancelarijom za evropske integracije, održana je prezentacija projetka «Govorite evropski» koja je naišla na veliko interesovanje institucija i opština Vojvodine.

– Praksa je pokazala da su se neke opštine našle u problemu kada je trebalo pokazati znanje iz oblasti nekih sektorskih politika Evropske unije, tokom pisanja projekata za apliciranje kod fondova EU. Upravo danas je predstavljen program koji taj jaz želi da premosti. Naime, do 22. oktobra ove godine otvoren je konkurs za apliciranje za preko 180 stipendija za obuke u nekim od ključnih evropskih institucija kao što su Evropski koledž u Brižu i Evropski institut za javnu upravu u Mastrihtu, a takođe će 20 kandidata dobiti mogućnost i da stažira u državnim institucijama širom evropskog kontinenta. Vrednost projekta je preko dva i po miliona evra, a prve obuke će se realizovati u periodu januar-jul 2011. godine. Na konkursu mogu da ućestvuju državni službenici sa različitih nivoa, od lokalne samouprave, preko pokrajine do republičkog nivoa. Oblasti u kojim će se obuka realizovati definisane su u strateškim prioritetima naše zemlje: regionalni razvoj, ruralna i industrijska politika, sektor socijalnih usluga, zaštita životne sredine, inovacije, saobraćaj, dok je od posebnog značaja obuka u finansijskom sektoru, posebno u oblasti planiranja i upravljanja budžetima tokom realizacije evropskih projekata, na svim nivoima, od opština, do gradova i pokrajinskih institucija, naveo je Predrag Novikov, direktor Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine. Od svih pozvanih vojvođanskih opština, interes za obučavanje svojih kadrova prepoznali su gradovi Novi Sad, Subotica, Zrenjanin i Sombor, opštine Bač, Bačka Palanka, Odžaci, Bečej, Sremski Karlovci i Irig. Sve dodatne informacije, kao i samo apliciranje može se realizovati u Fondu «Evropski poslovi» AP Vojvodine, Master centar Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova 11, službeni ulaz 5, 6. sprat.