Пројекат «Говорите европски» промовисан у Новом Саду

У организацији Фонда «Европски послови» АП Војводине, а у сарадњи са Британским саветом и Канцеларијом за европске интеграције, одржана је презентација пројетка «Говорите европски» која је наишла на велико интересовање институција и општина Војводине.

– Пракса је показала да су се неке општине нашле у проблему када је требало показати знање из области неких секторских политика Европске уније, током писања пројеката за аплицирање код фондова ЕУ. Управо данас је представљен програм који тај јаз жели да премости. Наиме, до 22. октобра ове године отворен је конкурс за аплицирање за преко 180 стипендија за обуке у неким од кључних европских институција као што су Европски колеџ у Брижу и Европски институт за јавну управу у Мастрихту, а такође ће 20 кандидата добити могућност и да стажира у државним институцијама широм европског континента. Вредност пројекта је преко два и по милиона евра, а прве обуке ће се реализовати у периоду јануар-јул 2011. године. На конкурсу могу да ућествују државни службеници са различитих нивоа, од локалне самоуправе, преко покрајине до републичког нивоа. Области у којим ће се обука реализовати дефинисане су у стратешким приоритетима наше земље: регионални развој, рурална и индустријска политика, сектор социјалних услуга, заштита животне средине, иновације, саобраћај, док је од посебног значаја обука у финансијском сектору, посебно у области планирања и управљања буџетима током реализације европских пројеката, на свим нивоима, од општина, до градова и покрајинских институција, навео је Предраг Новиков, директор Фонда «Европски послови» АП Војводине. Од свих позваних војвођанских општина, интерес за обучавање својих кадрова препознали су градови Нови Сад, Суботица, Зрењанин и Сомбор, општине Бач, Бачка Паланка, Оџаци, Бечеј, Сремски Карловци и Ириг. Све додатне информације, као и само аплицирање може се реализовати у Фонду «Европски послови» АП Војводине, Мастер центар Новосадског сајма, Хајдук Вељкова 11, службени улаз 5, 6. спрат.