Predavanje prof. dr Franca Šausbergera u sklopu Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

U sklopu Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 24. juna 2017. godine održano je predavanje prof. dr Franca Šausbergera, predsedavajućeg Instituta regiona Evrope (IRE) i posebnog savetnika Evropske komisije za države u procesu pristupanja Evropskoj uniji, na odeljenju Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, na temu „Trenutna situacija i napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji”.

Program pod nazivom „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, dok je kompletan Program finansiran sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine. Osnovni cilј Programa predstavlјa upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, radi odgovarajuće stručne analize problema regionalnog razvoja u kontekstu EU integracija, a u cilјu donošenja relevantnih odluka i zaklјučaka prilikom upravlјanja projektima i kreiranja programskih i projektnih dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Program je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama, drugim institucijama koje mogu korisniti sredstva iz evropskih fondova.