Saradnja Fonda “Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine i Mense Srbije

Fond “Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine i Mensa Srbije potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena mogućnost zajedničkog učestvovanja na projektima, jačanje saradnje sa partneri

Fond “Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine i Mensa Srbije potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena mogućnost zajedničkog učestvovanja na projektima, jačanje saradnje sa partnerima iz Evropske unije i zajedničko učešće u procesu pomoći opštinama, institucijama, organizacijama, tj. svima onima koji mogu da koriste pretpristupnu pomoć, a čime bi se doprinelo razvoju i napretku cele zemlje. “Mensa okuplja ljude sa posebnim potencijalima i zato je interes kako pokrajinskih tako i drugih institucija u zemlji da se ti potencijali na najbolji mogući način iskoriste jer oni predstavljaju jedan od bitnih faktora za jačanje naše evropske perspektive”, istakla je Ivana Đurica pomoćnica direktora za evropsku saradnju Fonda “Evropski poslovi” APV.