Sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova

U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine dana 02. marta 2017. godine održan je sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova. Obzirom na različitost tema koje su bile na dnevnom redu, publiku su činili predstavnici iz javnog i iz civilnog sektora, a ukupan broj prisutnih bio je preko sedamdeset.

Skup je otvorila direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić. Prva tačka dnevnog reda bilo je predstavljanje novog poziva u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura – evropske platforme, koji je predstavila projektna menadžerka Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, Mina Radmilović Pjevac. Poziv u okviru evropskih platformi biće otvoren do 6. aprila 2017. godine. Takođe, predstavljene su i „ponude” za potencijalna projektna partnerstva u okviru datog poziva pristigle od aplikanata iz susedskih zemalja.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na predstavljanje specifičnog poziva u okviru IPA, a koji se odnosi na podršku za obezbeđivanje zdravstvenih, komunalnih i socijalnih usluga u srpskim opštinama koje zbrinjavaju migrante i izbeglice. Predstavnica Fonda Jovana Kontić istakla je prioritete poziva, kao i relevantne vremenske odrednice.

Veliko interesovanje prisutnih odneo je program Evropske unije, Erasmus+ koji promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju. Tamara Glišić Krivošija predstavila je godišnji plan aktivnosti i raspisivanja konkursa u okviru datog programa u kom Srbija učestvuje od 2014. godine.

Više informacija o Programima možete pronaći na našem sajtu ili nam se lično obratiti.