Sastanak projektnog tima projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti“ održan u Osijeku

U petak, 17. novembra održan je sastanak u okviru projekta „MOS-Cross“ u Osijeku, kojem su prisustvovali članovi projektnog tima, odnosno predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, kao i predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ APV – Ivana Đurica, Gabriela Has, Gordana Jakovljević i Tamara Glišić-Krivošija.

Na sastanku su razmatrani naredni koraci u implementaciji projekta kako bi se projekat pravovremeno sproveo u skladu sa Akcionim planom i Planom javnih nabavki. Svaka partnerska institucija je izložila svoje planove po pitanju sprovođenja javnih nabavki u narednom periodu koje su preduslov za dalju realizaciju projekta. Diskutovalo se o rokovima za javne nabavke, obavezama partnerskih institucija uz predstavljanje predviđenih projektnih aktivnosti u sklopu drugog izveštajnog perioda. Takođe, analizirana je priprema izveštaja za prvi izveštajni period koji je podnet krajem oktobra meseca, kao i Zahtev za dostavu dodatne dokumentacije koju su kao odgovor na predati izveštaj dobili hrvatski partneri.

Uz to, razmatrano je zajedničko konkurisanje za naredni poziv u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje. Gđa Magdalena Sikora, članica projektnog tima iz Osijeka, predstavila je nacrt projektne ideje za nastavak projekta, dok su predstavnici ostalih partnerskih institucija dali svoje sugestije.