Seminar o pisanju projekata održan u Izvršnom veću

U organizaciji jedinice za implementaciju Programa privrednog razvoja AP Vojvodine, austrijskih partnera, i uz podršku Kancelarije za evropske poslove, održan je petodnevni seminar na temu pisanja projekata za EU. Teme kojima se seminar bavio su programi prekogranične saradnje kroz upoznavanje sa tehnikama upravljanje projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice i drugim projektnim alatima. Takođe su održane radionice na kome su polaznici imali prilike da uz nadzor predavača sami započnu ispunjavanje projektne dokumentacije. Predavači ispred KEP-a bili su Igor Bajić i Andrija Aleksić.

Polaznici seminara bili su zaposleni na Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka, zaposleni u pokrajinskoj filijali Nacionalne služba za zapošljavanje, PS za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, i iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons.