Семинар о писању пројеката одржан у Извршном већу

У организацији јединице за имплементацију Програма привредног развоја АП Војводине, аустријских партнера, и уз подршку Канцеларије за европске послове, одржан је петодневни семинар на тему писања пројеката за ЕУ. Теме којима се семинар бавио су програми прекограничне сарадње кроз упознавање са техникама управљање пројектним циклусом, приступом логичке матрице и другим пројектним алатима. Такође су одржане радионице на коме су полазници имали прилике да уз надзор предавача сами започну испуњавање пројектне документације. Предавачи испред КЕП-а били су Игор Бајић и Андрија Алексић.

Полазници семинара били су запослени на Природно-математичком факултету, Факултету техничких наука, запослени у покрајинској филијали Националне служба за запошљавање, ПС за рад, запошљавање и равноправност полова, и из Агенције за развој малих и средњих предузећа Алма Монс.