Snažna, obnovljena regionalna politika za sve regione nakon 2020. godine

Potreba za očuvanjem i razvijanjem uloge kohezione politike kao glavnog alata Evropske unije za ulaganje bila je ključna poruka konferencije „Doprinos evropskih regiona upravljanju našom budućnošću”, koju je orgnizovala pokrajina Donja Austrija i koja je održana u Evropskom komitetu regiona 28. septembra 2016. godine.

Deklaracija „Snažna, obnovljena regionalna politika za sve regione posle 2020. godine“, koju je potpisalo 337 političkih predstavnika iz 188 regiona iz 22 zemalja članica EU, među kojima je i Autonomna pokrajina Vojvodina kao jedina regija iz zemlje kandidata za članstvo u EU, i pet međuregionalnih organizacija, kasnije je predata predsedniku Komiteta regiona Marku Markuli, evropskoj komerasarki Korini Kretu, ambasadoru Peteru Javorčik, u ime slovačkog predsedavanja EU i Iskri Mihajlovoj, predsedavajućom Odbora Evropskog parlamenta za regionalni razvoj tokom svečanosti u predstavništvu slobodne države Bavarske.

Regionalna inicijativa, koju je pokrenula Donja Austrija i koja je obuhvatila celu Evropu „odozdo prema gore“, je inicijativa na najvišem političkom nivou sa ciljem produženja regionalnog finansiranja za sve regije i očuvanje vlastite politike EU za regije nakon 2020. godine.

Više informacija: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/post_2020_lower_austria.aspx