Studenti FTNa se obučavali za pisanje evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Dejana Dobrić i Jano Puškar održali su trodnevnu obuku na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Univerziteta u Novom Sadu, od 20. do 22. marta 2019. godine.

Studentima FTN – a tokom obuke predstavljeni su IPA Programi prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za Republiku Srbiju, a samim tim i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Kroz primere dobre prakse, približena su im pravila pisanja i apliciranja na projekte koje finansira EU. Polaznici su u okviru vežbi, napisali tri predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i Hrvatska – Srbija. Na kraju obuke, dodelјeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.