Студенти ФТНа се обучавали за писање европских пројеката

Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Дејана Добрић и Јано Пушкар одржали су тродневну обуку на Факултету техничких наука (ФТН), Универзитета у Новом Саду, од 20. до 22. марта 2019. године.

Студентима ФТН – а током обуке представљени су ИПА Програми прекограничне сарадње на које имају право конкурисања, као и програме Европске уније који су такође доступни за Републику Србију, а самим тим и за Аутономну покрајину Војводину.

Кроз примере добре праксе, приближена су им правила писања и аплицирања на пројекте које финансира ЕУ. Полазници су у оквиру вежби, написали три предлога пројектних идеја са којима имају могућност да аплицирају на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Хрватска – Србија. На крају обуке, додеЉени су им и сертификати о успешно завршеној обуци.