Fond “Evropski poslovi” APV i Međunarodna finansijska korporacija za Centralnu i Jugoistočnu Evropu – mogućnosti podrške lokalnim samoupravama

Ari Naim, regionalni direktor Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation, IFC) za Centralnu i Jugoistočnu Evropu sa saradnicima boravio je u radnoj poseti Fondu “Evropski poslovi” AP Vojvodine. Mapiranje stanja i potencijala 45 vojvođanskih gradova i opština koje Fond sprovodi u liniji je sa programskim aktivnostima podrške jedinicama lokalne samouprave od strane IFC-a u narednom periodu, što otvara prostor za saradnju i zajedničko delovanje. Tokom prethodnog perioda, predstavnici Fonda posetili su lokalne samouprave u Vojvodini sa ciljem mapiranja trenutnog stanja, a sa idejom da se analiziraju potencijali gradova i opština, u cilju njihovog umrežavanja sa adekvatnim izvorima finansiranja, od bespovratnih sredstava preko linija tehničke podrške do kreditnih linija.

Tokom sastanka, razgovaralo se i o projektima u oblasti zelene agende, od upravljanja otpadom i otpadnim vodama do energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Obe strane su se saglasile da postoji prostor da se za deo postavljenih prioriteta od strane Fonda, dobijenih kroz proces mapiranja, obezbedi podrška IFC-a za njihovu implementaciju, u periodu koji je pred nama. Nakon sastanka u Fondu, predstavnici IFC-a u pratnji Fonda obišli su Institut Biosens, gde su imali priliku da razgovaraju o okviru saradnje dve institucije na polju digitalne poljoprivrede.