Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održao dve radionice u okviru Konferencije Deska Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje

U periodu od 30. juna do 2. jula, Desk Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje, organizovao je Konferenciju pod nazivom ,,Program Kreativna Evropa 2014-2020: Srbija i perspektive evrop

U periodu od 30. juna do 2. jula, Desk Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje, organizovao je Konferenciju pod nazivom ,,Program Kreativna Evropa 2014-2020: Srbija i perspektive evropske saradnje”. Konferencija predstavlјa prvu aktivnost Deska Kreativna Evropa koja je otvorila niz mogućnosti za sprovođenje kreativnih aktivnosti u toku trajanja programa Kreativna Evropa od 2014. do 2020. godine. Konferencija je obuhvatila panele, radionice i prateće programe na temu savremene politike kulture i evropske saradnje. Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je trećeg dana konferencije, koji je bio usmeren na praktičan rad, održao dve radionice na temu projektovanja budžeta i administriranja projekta. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim procedurama programa i da razviju potrebne veštine za upravlјanje projektima, kao i da se upoznaju sa poteškoćama sa kojima će se sretati u realizaciji projekata i načinima njihovog rešavanja.