Dana 24. maja 2018. predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, direktorka Vidosava Enderić i šef odseka za saradnju sa republičkim, pokrajinskim institucijama i lokalnim samoupravama Milan Čežak, zajedno sa Razvojnom agencijom Vojvodine, direktorom  Nikolom Žeželjem i savetnikom Živkom Planićem, posetili su opštine Apatin i Bačku Palanku.

Cilj jučerašnje posete bio je podsticanje aktivnosti opština u smeru boljeg praćenja i korištenja evropskih fondova, privlačenja stranih investitora sa ciljem izgradnje i jačanja institucionih kapaciteta Autonomne pokrajne Vojvodine, počev od nivoa lokalnih samouprava. U Apatinu su sagovornici bili Milan Škrbić, predsednik opštine sa saradnicima, dok je u Bačkoj Palanci posetioce primio Branislav Šušnica, predsednik opštine.

Dogovorena je aktivnija i konstantna saradnja predstavnika ove dve opštine sa pokrajinskim institucijama kako bi se lokalne samouprave što bolje upoznale sa savremenim trendovima, pozivima i alatima koji će im pomoći u privlačenju stranih investicija sa jedne strane, a sa druge strane, u korišćenju evropskih fondova u što većem obimu. Takođe, od strane opština je iskazana potreba za boljom i prisnijom saradnjom tokom rada na konkretnim projektima.  Načelno je dogovoreno organizovanje obuke od strane Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, što se već godinama veoma uspešne realizuje.