Info dan Kreativna Evropa za medije

U cilju što uspešnije pripreme za konkurisanje medijskih kuća i organizacija koje se bave informisanjem na pozive Kreativna Evropa, Desk…

Usvojeni sporazumi sa EU

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o…

Terenska poseta opštini Kanjiža

Druga terenska poseta, u okviru 10. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, održana je u petak 10.…