Наше локације

Адреса седишта и поштанска адреса Фонда "Европски послови" АП Војводине
Булевар Михајла Пупина 16 (п.п.2),
21108 Нови Сад,
Србија

Просторије Фонда "Европски послови" АП Војводине и адреса за личну доставу докумената
Мастер центар Новосадског сајма
(службени улаз бр.5, спрат 6),
Браће Поповић 5,
21000 Нови Сад,
Србија

Канцеларија АП Војводине у Бриселу
Boulevard du Régent 53 / Regentlaan 53
1000 Брисел
Телефон/факс:
+32 2 514 65 75
Електронска пошта:
office@vojvodinahouse.eu

Директор:
021 / 310 20 91

Електронска пошта:
office@vojvodinahouse.eu
fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

Сектор за европске програме и пројекте:
Одсек за европске пројекте::
021 / 310 15 62
Одсек за европске програме и едукацију::
021 / 310 15 60

Сектор за европску сарадњу:
Одсек за сарадњу са европским, регионалним и
међународним институцијама:
021 / 310 20 93
Одсек за сарадњу са републичким и покрајинским
институцијама и локалним самоуправама::
021 / 310 20 93

Служба за опште и заједничке послове:
Група за опште послове:
021 / 310 20 88
Група за материјално-финансијске послове:
021 / 310 20 83