Канцеларија АП Војводине у Бриселу

 

Канцеларија Аутономне покрајине Војводине у Бриселу, смештена у згради Мисије Републике Србије при Европској унији, основана је са циљем представљања, промовисања и унапређења привредних, научних, културних, образовних и туристичких капацитета АП Војводине, као и упознавања са политикама Европске уније које се доносе у Бриселу, а односе на регионални ниво власти.

АП Војводина је препозната у Европи због пословног амбијента који нуди бројне погодности за успешне пословне активности, као и због одличних универзитета и истраживачких институција. Према процени  „Фајненшел тајмса“, односно његове пословне публикације („fDi Intelligence“), Војводина је била прва на листи „Европски градови и региони будућности 2014/2015″, од 54 региона средње величине, по ефективности страних улагања, четврта међу свим европским регионима и градовима по истом критеријуму и четврта у јужној Европи по стратегији за привлачење страних инвестиција, док је на конкурсу „Европски градови и региони будућности 2016/2017“, Војводина заузела седмо место од 148 европских региона у стратегији привлачења страних инвестиција.

Културна и природна разноликост АП Војводине доприноси њеном имиџу ван граница Републике Србије. Канцеларија АП Војводине у Бриселу представља АП Војводину као успешан мултикултурални европски регион у Републици Србији, где су на снази високи стандарди у погледу заштите права националних мањина ‒ националних заједница. У АП Војводини, са више од два милиона становника, живи 26 националних заједница. У службеној употреби је шест језика, што је по бројности службених језика на другом месту у Европи, одмах после Европског парламента. Са 20.000 км2 пољопривредног земљишта, АП Војводини остварује око 27% бруто домаћег производа Републике Србије и око 40% укупног извоза.

На европском континенту, регије, градови и општине укључени су у креирање већине политика Европске уније. Ниво власти испод националног у Европској унији одговоран је за трећину јавне потрошње (око две хиљаде милијарди евра годишње) и за две трећине јавних улагања (отприлике две стотине милијарди евра), при чему се она често одвијају у складу са правним прописима Европске уније.

АП Војводина има изграђен институционални систем који обухвата Скупштину АП Војводине са 120 посланика,  Покрајинску владу, покрајинске секретаријате и друге институције које пружају подршку функционисању истих. На територији АП Војводине функционишу и бројне институције чији је оснивач АП Војводина, а које своје надлежности остварују у областима од значаја за покрајину. Покрајина има надлежности у домену међурегионалне сарадње;  просторног планирања, регионалног развоја и изградње објеката; пољопривреде; водопривреде; шумарства; ловства и рибарства; туризма, угоститељства, бања и лечилишта; заштите животне средине; индустрије и занатства; друмског, речног и железничког саобраћаја; приређивања сајмова и других привредних манифестација; просвете; спорта; културе; здравствене и социјалне заштите; јавног информисања; науке и технолошког развоја; запошљавања; привреде и приватизације; рударства и енергетике; локалне самоуправе.

Канцеларија АП Војводине је основана са циљем да омогући двосмерну комуникацију са регијама присутним у Бриселу и европским институцијама које нормирају рад регионалног нивоа власти у Европи. Главни задатак Канцеларије АП Војводине у Бриселу јесте да пружи помоћ покрајинским институцијама у креирању политика АП Војводине, а у складу са европским принципима и праксом.

У раној фази европских интеграција, покрајинска администрација требало би да да буде упозната са политикама Европске уније које се спроводе на регионалном нивоу, а које ће у складу са Законом о утврђивању надлежности АП Војводине и другим позитивноправним прописима омогућити да ‒ у фази чланства ‒ Република Србија у Европској унији директно учествује у одлучивању у оквиру постојећих европских институција. Стога, потребно је одржавати директне контакте и комуникацију са кључним доносиоцима одлука и представницима регионалних партнера.

У том смислу, Канцеларија АП Војводине у Бриселу има следеће задатке:

  • представљање приоритета АП Војводине институцијама Европске уније и регионалним представништвима,
  • размена информација у области европских интеграција и регионалне политике ЕУ,
  • промоција АП Војводине, посебно промовисање АП Војводине као инвестиционог региона, као и њене туристичке понуде, уз умрежавање у оквиру интернационализације универзитета, те сарадње у домену културе, енергетике и заштите животне средине,
  • стварање партнерства у циљу заједничког креирања пројеката финансираних из ЕУ,
  • информисање и пружање техничке помоћи у вези са могућностима учешћа у програмима ЕУ у којима Република Србија учествује, а који се финансирају из буџета ЕУ.

Поред тога, Канцеларија АП Војводине у Бриселу одржаваће контакте са организацијама које окупљају регије, као што су Комитет региона Европске уније, Скупштина европских општина и региона, Скупштина европских региона, затим think-thank организацијама и другим међународним организацијама.

У сарадњи са Комитетом региона, Стратегија Европа 2020 је преведена на српск језик. По угледу на поменуту стратегију, АП Војводина је израдила Програм развоја АП Војводине 2014-2020 са пратећим Акционим планом.

Отварање Канцеларије АП Војводине у Бриселу

Документи: Одлука о оснивању Одлука о престанку важења Одлуке о давању овлашћења за регистрацију, отварање и пословање Представништва Аутономне покрајине Војводине у Бриселу Уз присуство преко 250 представника регионалних партнера широм Европске уније, европских институција попут Комитета региона, Европске Комисије, чланова Европског Парламента, као и шефова мисија представништава у Бриселу, представника институција и привреде из наше земље, 10. октобра у простору Концерт Нобла, свечано је обележено отварање и почетак рада Канцеларија АП Војводине у Бриселу.