Обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“

Научите да пишете пројекте! Повећајте шансе за финансирање Вашег пројекта! 

У циљу подизања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине и свих субјеката заинтересованих за конкурисање за ЕУ средства кроз пројекте, Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине реализује обуку „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у области управљања пројектним циклусом и упознавања са свим елементима и процедурама неопходним за формулисање успешних предлога пројеката за конкурисање на ЕУ конкурсе.


Нудимо могућност формирања едукативних садржаја по мери и захтевима самих организација и полазника, као и практична и применљива знања која воде ка изради успешних предлога пројеката.

Главни циљ обуке је да се учесници оспособе за управљање фондовима Европске уније, науче самостално да формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обука полазници развијају вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу.

Обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ оспособиће полазнике да правовремено идентификују успешне пројектне идеје, да буду информисани о актуелним позивима, као и да превазиђу све потешкоће приликом формулисања и подношења предлога пројеката.

Учесници ће након завршене обуке бити у могућности да:
 • самостално преточе пројектну идеју у предлог пројекта по ЕУ захтевима,
 • израде логичку матрицу пројекта,
 • израде буџет пројекта по методологији ЕУ,
 • креирају конкретне пројектне предлоге у складу са правилима функционисања и финансирања из претприступних фондова и програма Европске уније,
 • препознају систем евалуације предлога пројеката,
 • конкуришу у програмима прекограничне сарадње и другим ЕУ програмима,
 • путем европских пројеката утичу на унапређивање своје заједнице.
Коме су намењене обуке?
 • Државна управа (владине, покрајинске институције, локалне самоуправе итд.),
 • Развојне агенције,
 • Привредне коморе,
 • Организације цивилног друштва,
 • Образовне институције,
 • Научно-истзраживачке институције,
 • Туристичке организације,
 • Свим институцијама које се могу јавити као корисници ЕУ средстава.

Неопходан број полазника по групи је 15, а због успешног функционисања обуке
максималан број је постављен на 25 полазника по групи.

Обука се реализује коришћењем интерактивних метода учења које подразумевају активно учешће за време предавања, али и примену стеченог знања кроз практичне примере и задатке који се постављају пред полазнике. Задаци се решавају кроз рад у малим радним групама (4-6 полазника по једној радној групи). Посебан штампани материјал, као и материјал и задаци са обуке у електронској форми, обезбеђени су полазницима омогућавајући им да лакше савладају и испрате теме и области које обука покрива.

По успешном завршетку обуке полазницима се уручују сертификати Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине као доказ о похађању обуке. Отворена је могућност консултација са стручним тимом Фонда током обуке, као и по њеном завршетку.

Време трајања обуке: 1-3 дана

Будите спремни и укључите се у трку за бесповратна средства из европских фондова!

Уз постојеће обуке уживо, Фонд ће од сада реализовати и онлајн обуке.  Предавања у оквиру онлајн обука ће се спроводити током три радна дана, док ће током два додатна радна дана полазници радити практичне вежбе. Детаљније информације о онлајн обукама можете пронаћи на линку.

Додатне информације:

Сања Чутурилов Веселиновић
Тел: +381 21 310 20 81
Ел. пошта: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

Детаљније информације: Програм обуке