Антена Култура Деска Креативна Европа Србија

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија

 

У складу са стратешким опредељењем Владе Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине о путу ка пуноправном чланству у Европској унији и јачању административних капацитета на том путу, као и о потреби повећања могућности за коришћењем средстава која су нам на располагању из фондова Европске уније, Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине је, дана 14. новембра 2014. године, потписао Споразум о формирању Антене Култура Деска Креативна Европа Србија са Министарством културе и информисања Владе Републике Србије. Споразум представља институционални оквир за правовремено и свеобухватно спровођење програма Европске уније под називом Креативна Европа – потпрограм Култура, посредством Култура Деска Креативна Европа Србија који представља саставни део Министарства културе и информисања и Антене која је саставни део Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине.

 

Програм Креативна Европа – потпрограм Култура помаже деловање културних и креативних организација на међународном нивоу, промовише прекограничну размену културних дела и мобилност културних актера, а пружа и финансијску подршку за пројекте са европском димензијом који за циљ имају ширење културних садржаја у иностранству.

 

Формирањем Антене створени су услови да се на територији Аутономне покрајине Војводине редовно спроводе активности информисања о програму и јавним позивима, едукације заинтересованих институција, пружања савета и техничке подршке потенцијалним апликантима, као и целокупна промоција програма Креативна Европа – потпрограм Култура.

 

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија званично је почела са радом 1. јануара 2015. године. Седиште је у просторијама Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Ово је први пут да се канцеларија једног европског програма налази у саставу једне покрајинске институције.

 

Антена треба да пружи установама културе, организацијама цивилног друштва и професионалцима у области културе, информације о програму и конкурсима Креативне Европе, помоћ у проналажењу европских партнера и конципирању пројеката, помоћ у попуњавању конкурсне документације, као и помоћ у обезбеђивању веће видљивости пројеката.

 

Како би  to постигла, Антена ће континуирано организовати:

  • радионице за основни и напредни ниво и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине неопходне за конкурисање за финансијску подршку у оквиру програма Креативна Европа;
  • конференције из области културне политике и културног менаџмента;
  • промоције програма Креативна Европа и других европских програма у виду Инфо дана;
  • обуке у установама културе, у форми директног рада са запосленима (Ин-хоусе обуке);
  • представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе;

 

У сарадњи са Култура Деском Креативна Европа Србија, Антена треба да: 

  • промовише савремене концепте међународне сарадње;
  • промовише савремене програмске и пословне политике у области културе;
  • јача капацитете домаћих установа културе и организација цивилног сектора за међународну сарадњу;
  • подстиче интердисциплинарност, интерресорну и интерсекторску сарадњу;
  • сарађује са јавним, цивилним и приватним сектором, појединцима, неформалним групама и мрежама.