Односи Србије и ЕУ

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Децембар 2021.


На међувладиној конференцији која је одржана у уторак, 14. децембра, Србија је отворила кластер број 4 – Зелена агенда и одрживо повезивање, која се састоји од четири преговарачка поглавља (Транспортна политика, Енергетика, Транс- европске мреже и Животна средина и климатске промене).

2021.
Мај 2021.


Савет ЕУ одобрио примену ревидиране методологије у приступним преговорима са Србијом, након што је Србија изразила спремност да је прихвати.

2021.
Април 2021.
Влада Републике Србије донела је одлуку о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима. Одлука о формирању Координације и Тима за подршку преговорима
2021.
Фебруар 2020.
Европска комисија представила свој предлог нове методологије проширења. Текст ревидиране методологије
2020.
Децембар 2019.


Отварање поглавља 4 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 4: Слобода кретања капитала

2019.
Јун 2019.

Отварање поглавља 9 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 9 – Финансијске услуге

2019.
Децембар 2018.


Отварање поглавља 17 и 18 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 17 - Економска и монетарна политика и поглавље 18 - Статистика

2018.
Јун 2018.


Отварање поглавља 13 и 33 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 13 - Рибарство и поглавље 33 - Финансијске и буџетске одредбе

2018.
Децембар 2017.


Отварање поглавља 6 и 30 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 6 - Право привредних друштава, и поглавље 30 - Спољни односи

2017.
Јун 2017.


Отварање поглавља 7 и 29 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 7 - Право интелектуалне својине, и поглавље 29 - Царинска унија

2017.
Фебруар 2017.


Отварање поглавља 20 и 26 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 20 - Предузетништво и индустријска политика и поглавље 26 - Образовање и култура

2017.
Децембар 2016.


Отварање поглавља 5 и 25 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 5 - Јавне набавке и поглавље 25 - Наука и истраживање

2016.
Јул 2016.


Отварање поглавља 23 и 24 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 23 - Правосуђе и основна права и поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

2016.
Децембар 2015.


Отварање првих поглавља у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 32 - Финансијска контрола и поглавље 35 - Остала питања са фокусом на нормализацији односа са Косовом

2015.
Август 2015.
Формиран преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији Решење о именовању чланова преговарачког тима
2015.
Март 2015.


Завршена прва фаза преговора о чланству Србије у Европској унији праћена аналитичким прегледом законодавства Републике Србије и степеном његове усклађености са правиним тековинама Европске уније

2015.
Јануар 2014.
Одржана прва међувладина конференција између ЕУ и Србије која означава почетак процеса преговора Преговори – Уводна изјава Србије
2014.
Децембар 2013.
Савет усваја преговарачки оквир са Србијом Преговори – Општа позиција ЕУ
2013.
Септембар 2013.


Завршен процес ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању

2013.
Јул 2013.
Споразум о стабилизацији и придруживању ступа на снагу, Привремени трговински споразум бива стављен ван снаге ССП са анексима
2013.
Март 2012.


Европски савет потврђује Србији статус кандидата за чланство

2012.
Октобар 2011.
Европска комисија даје позитивно мишљење о додели статуса кандидата Србији за чланство у Европској унији Мишљење ЕК о захтеву за чланство Србије
2011.
Јануар 2011.
Србија предала одговоре на упитник Европске комисије
2000.
Новембар 2010.


Упитник Европске комисије упућен Србији ради припреме мишљења о захтеву за чланство у Европској унији

2010.
Јун 2010.


Почетак процеса ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању у државама чланицама ЕУ

2010.
Јануар 2010.


Прелазни трговински споразум између Европске уније и Србије ступа на снагу

2010.
Децембар 2009.


Србија подноси кандидатуру за чланство у Европској унији

2009.
Децембар 2009.


Почетак безвизног режима за путовање у државе Шенгенског простора

2009.
Јануар 2008.


Србија почиње са применом Прелазног трговинског споразума између Србије и ЕУ

2008.
Април 2008.


Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије

2008.
Септембар 2007.


Европска заједница и Република Србија потписују споразум о визним олакшицама и реадмисији

2007.
Јун 2007.


Наставак преговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању

2007.
Maj 2006.


Застој у преговорима услед недовољне сарадње Србије са Међунарондим кривичним судом за бившу Југославију у Хагу

2006.
Октобар 2005.


Почетак преговора поводом Споразума о стабилизацији и придруживању

2006.
Април 2005.
Позитивна оцена Извештаја о спремности Србије и Црне Горе за преговоре о закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом (Студија изводљивости)
2005.
Октобар 2004.
Народна скупштина Републике Србије усваја Резолуцију о придруживању Европској унији Резолуцију о придруживању Европској унији
2004.
Јун 2003.


На самиту Европског савета у Солуну потврђена европска перспектива за државе Западног Балкана

2003.
Јул 2001.


Почетак припреме Студије изводљивости поводом Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) за Савезну Републику Југославију

2001.
Октобар 2000.


Савезна Република Југославија улази у процес стабилизације и придруживања

2000.
Јун 2000.


Европски савет свим државама у процесу стабилизације и придруживања одобрава статус „потенцијалног кандидата“ за чланство у Европској унији

2000.