Održana Zatvarajuća konferencija u okviru projekta CCI4Tourism

Zatvarajuća konferencija, u okviru projekta CCI4Tourism, održana je 1. decembra 2022. godine u Solunu (Grčka).
U okviru prvog dela konferencije, dat je pregled projekta CCI4Tourism sa akcentom na turizam i kreativne industrije u okviru Jadranko-jonske regije. Tom prilikom, prisutnima se obratio  predstavnik Tehnopolis naučnog i tehnološkog parka (Tehnopolis Science and Technology Park – TNO) David de Nikolo. Dok se, u ime Nardo Municipality EMOUNDERGROUNDS, obratila  Ida Korela, projektni menadžer.
U okviru druge sesije, prisutnima su se obratili predstavnici Friuli inovativnog istraživačkog i tehnološkog transfer centra (Friuli Inovazione Research and Technology Transfer Centre – FINN), predstavnici Razvojne agencije Sora (Development Agency Sora – RAS), predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, predstavnici Biznis i kulturološkog razvojnog centra (Business and Cultural Development Centre- KEPA) i drugi. Diskutovano je  na temu mreža kreativnih habova za kulturni turizam, kao i na temu izazova i mogućnosti razvoa Jadranskog-jonskog turizma.

Konferenciji su prisustvovali članovi projektnog tima iz Fonda „Evrospki poslovi“, kao i ostali partneri na projektu.