AP Vojvodini uručena KEN nagrada

U okviru godišnjeg foruma evropske organizacije KEN (Knowledge Economy Network), u Mariboru je AP Vojvodini uručena nagrada za izuzetna dostignuća i najviše standarde u domenu multikulturalnog obrazovanja, koju su primile predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Gabriela Has i Dragana Srećkov Đaković. U prethodnom periodu, predstavništvo AP Vojvodine u Briselu je u više navrata predstavilo standarde AP Vojvodine u ovoj oblasti, što je bio direktan povod za nominaciju, a kasnije i dodeljenu nagradu.

Ostale nagrade za posebna dostignuća su dodeljene Japanu – za uspešno sprovedene reforme u oblasti obrazovanja, Turskoj – za podršku javnog i privatnog sektora u oblasti istraživanja i razvoja u cilju privrednog razvoja, Danskoj – za uspešan i sveobuhvatan sistem inovacija, Administraciji SAD u oblasti malog preduzetništva (USA Small Business Administration) – za podršku MSP, kao i BBC-ju (British Broadcasting Corporation), za posebna dostignuća u oblasti medija i povodom 80 godina postojanja BBC World servisa. Nagrade za primere najbolje prakse u oblasti obrazovanja dodeljene su Univerzitetu Jork (York University) iz Kanade, kao i Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugistočne Europe (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL) iz Hrvatske. Po objašnjenju organizatora, svrha dodele godišnjih nagrada je potvrda posebnih rezultata u različitim sektorima ekonomije bazirane na znanju, s posebnim naglaskom na jačanje ljudskih kapaciteta. Glavni kriterijumi su originalnost, efikasnost i uticaj inovativnih politika na razvojne procese.