BDP 26 regiona EU u 2014. godini

Regionalni bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika za 2014. godinu, izračunat po metodologiji kupovne moći, iznosio je 30% proseka Evropske unije u bugarskom region Severozapaden do 539% proseka EU u regionu Unutrašnjeg Londona – Zapad u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nakon Unutrašnjeg Londona – Zapad u Ujedinjenom Kraljevstvu (sa 539% proseka Unije), vodeći region u rangiranju prema regionalnom BDP u po glavi stanovnika u 2014. godini su bili Veliko Vojvodstvo Luksemburg (sa 266%), Region Brisel u Beligji (sa 207%), Hamburg u Nemačkoj (sa 206%), Unutrašnji London – Istok u Ujedinjenom Kraljevstvu (sa 204%) i Bratislava u Slovačkoj Republici (sa 186%).  Ukupno dvadeset jedan region je imao BDP veći od 50%  proseka Evropske unije, od kojih je pet iz Nemačke, po tri iz Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva, dva iz Austrije, jedan iz Belgije, Češke Republike, Danske, Irske, Francuske, Slovačke, Švedske i Luksemburga.

 

 

Posle regiona Severozapaden u Bugarskoj (sa  30%), najniži region po rangiranju je bio Majot U Francuskoj  (sa 31%,) regioni Južno-centralni sa 32%  i Severno-centralni region u Bugarskoj (sa 34%)  i region Severoistok iz Rumunije (sa 34%).  Među dvadeset i jednim regionom koji imaju  BDP 50% niži od proseka EU, pet je iz Bugarske, Poljske i Rumunije, četiri iz Mađarske, po jedan iz Grčke i Francuske.

 

 

Ne treba izgubiti iz vida činjenicu da na BDP određenih regiona veliki uticaj imaju radnici koji dnevno putuju na posao iz susednih regiona. Priliv zaposlenih koji na dnevnom nivou putuju na posao podiže nivo produktivnosti koji ne bi bio dostignut  da na njemu rade samo  stanovnici tih region. Isti efekat se može primeniti i na visinu BDP u regionima iz kojih stanovništvo putuje u druge sredine na posao.

 

 

Za više informacija: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/1-26022016-AP