БДП 26 региона ЕУ у 2014. години

Регионални бруто домаћи производ (БДП) по глави становника за 2014. годину, израчунат по методологији куповне моћи, износио је 30% просека Европске уније у бугарском регион Северозападен до 539% просека ЕУ у региону Унутрашњег Лондона – Запад у Уједињеном Краљевству.

Након Унутрашњег Лондона – Запад у Уједињеном Краљевству (са 539% просека Уније), водећи регион у рангирању према регионалном БДП у по глави становника у 2014. години су били Велико Војводство Луксембург (са 266%), Регион Брисел у Белигји (са 207%), Хамбург у Немачкој (са 206%), Унутрашњи Лондон – Исток у Уједињеном Краљевству (са 204%) и Братислава у Словачкој Републици (са 186%).  Укупно двадесет један регион је имао БДП већи од 50%  просека Европске уније, од којих је пет из Немачке, по три из Холандије и Уједињеног Краљевства, два из Аустрије, један из Белгије, Чешке Републике, Данске, Ирске, Француске, Словачке, Шведске и Луксембурга.

После региона Северозападен у Бугарској (са  30%), најнижи регион по рангирању је био Мајот У Француској  (са 31%,) региони Јужно-централни са 32%  и Северно-централни регион у Бугарској (са 34%)  и регион Североисток из Румуније (са 34%).  Међу двадесет и једним регионом који имају  БДП 50% нижи од просека ЕУ, пет је из Бугарске, Пољске и Румуније, четири из Мађарске, по један из Грчке и Француске.

Не треба изгубити из вида чињеницу да на БДП одређених региона велики утицај имају радници који дневно путују на посао из суседних региона. Прилив запослених који на дневном нивоу путују на посао подиже ниво продуктивности који не би био достигнут  да на њему раде само  становници тих регион. Исти ефекат се може применити и на висину БДП у регионима из којих становништво путује у друге средине на посао.

За више информација: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/1-26022016-AP