Predstavnici pokrajinske administracije unapređuju kapacitete za pripremu uspešnih evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Službom za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade, održali su treći ciklus obuke pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od id

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Službom za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade, održali su treći ciklus obuke pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje do realizacije” ove godine. Seminar je održan 25-26. septembra u prostorijama Centra za privredno-tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju gde su predstavnici različitih pokrajinskih organa imali prilike da steknu osnovna znanja na temu pripreme projekata za konkurisanje na pozive Evropske unije.

Tokom dva dana predstavnici pokrajinske administracije imali su prilike da se informišu o novinama u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2) koji će se primenjivati u Srbiji u narednoj finansijskoj perspektivi od 2014. do 2020. godine, kao i sa novim programima Evropske unije koji su pretrpeli određene promene u odnosu na pređašnju finansijsku prespektivu 2007-2013. Takođe, polaznici su dobili osnovna znanja i smernice za upravljanje fondovima Evropske unije u smislu samostalnog formulisanja projektnih predloga, te njihovog strateškog pozicioniranja u okvire definisanih prioriteta i raspoloživih finansijskih ograničenja. Tokom dva dana obuke polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa alatima koji se koriste pri formulisanju projektnih ideja kao što su drvo problema i logička matrica, a drugi dan obuke je bio posvećen budžetiranju projekata. Polaznici su kroz praktične radne zadatke radili na razvoju određenih projektnih predloga i oprobali su se u formulisanju evropskih projekata.