Представници покрајинске администрације унапређују капацитете за припрему успешних европских пројеката

Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са Службом за управљање људским ресурсима Покрајинске владе, одржали су трећи циклус обуке под називом „Фондови Европске уније – од идеје до реализације” ове године. Семинар је одржан 25-26. септембра у просторијама Центра за привредно-технолошки развој АП Војводине на Андревљу где су представници различитих покрајинских органа имали прилике да стекну основна знања на тему припреме пројеката за конкурисање на позиве Европске уније.

Током два дана представници покрајинске администрације имали су прилике да се информишу о новинама у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2) који ће се примењивати у Србији у наредној финансијској перспективи од 2014. до 2020. године, као и са новим програмима Европске уније који су претрпели одређене промене у односу на пређашњу финансијску преспективу 2007-2013. Такође, полазници су добили основна знања и смернице за управљање фондовима Европске уније у смислу самосталног формулисања пројектних предлога, те њиховог стратешког позиционирања у оквире дефинисаних приоритета и расположивих финансијских ограничења. Током два дана обуке полазници су имали прилике да се ближе упознају са алатима који се користе при формулисању пројектних идеја као што су дрво проблема и логичка матрица, а други дан обуке је био посвећен буџетирању пројеката. Полазници су кроз практичне радне задатке радили на развоју одређених пројектних предлога и опробали су се у формулисању европских пројеката.