Институције ЕУ

1. Европски парламент (енг. European Parliament)

Европски парламент је представничко тело ЕУ, које заједно са Саветом ЕУ једно од главних законодавних тела у Европској унији. Представници Европског парламента се бирају непосредним гласањем, а број посланика из сваке земље сразмеран је укупном броју становника те земље у ЕУ. Свака земља мора имати најмање 6 представника, а највише 96, док укупан број посланика не сме прелазити 705 (704 плус председник). Посланици се групишу према политичком опредељењу, а не према националној припадности.
Основне 3 улоге Европског парламента:
 • Доношење закона у Европској унији, заједно са Саветом ЕУ;
 • Надзор над радом других ЕУ институција, посебно Европске комисије;
 • Усвајање ЕУ буџета, заједно са Саветом ЕУ.
Седиште: Брисел, Стразбур, Луксембург Више информација на: http://www.europarl.europa.eu

2. Европски савет (енг. European Council)

Европски савет одређује опште политичке циљеве ЕУ, доноси смернице за развој, усаглашава интересе и ставове држава (кључна питања од интереса за спољну, безбедносну и унутрашњу политику ЕУ). Европски савет је тело ЕУ, односно састанак представника држава чланица (тзв. Самит ЕУ). Европски савет се састаје два пута годишње, а по потреби се може састати још највише два пута. Иако је веома утицајан у одређивању политичких смерница Уније, Европски савет не доноси законе. Седиште: Брисел Више информација на:  https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/

3. Савет ЕУ или Савет министара ЕУ (енг. Council of the European Union)

Савет Европске уније или Савет министара ЕУ је тело ЕУ које заједно са Европским парламентом има законодавну власт. Чине га по један министар из сваке државе чланице, у зависности од области која се налази на дневном реду Савета ЕУ (инострани послови, унутрашњи послови, финансије, телекомуникације, образовање и сл.).
Основни задаци Савета Европске уније:
 • Спроводи законодавне активности заједно са Европским парламентом;
 • Координира економском политиком земаља чланица;
 • Закључује међународне договоре са једном или више држава или међународних организација у име Европске уније;
 • Усваја и руководи буџетом ЕУ;
 • Развија заједничку спољну и безбедносну политику;
 • Координира активности земаља чланица и усваја мерила у полицијској и правосудној сарадњи у криминалним стварима.
Значајну улогу има Комитет сталних представника (КОРЕПЕР) који  чине стални представници држава чланица и њихови заменици. КОРЕПЕР припрема дневни ред и одлуке Савета ЕУ. КОРЕПЕР се дели на два нивоа:
 • КОРЕПЕР л: техничка и административна питања. Чине га заменици сталних представника.
 • КОРЕПЕР лл: окупља сталне представнике, тј. амбасадоре и бави се политичким питањима, што га чини веома утицајним телом у раду Савета.
Седиште: Брисел Више информација на: http://www.consilium.europa.eu/

4. Европска комисија (енг. European Commission)

Европска комисија је најважнија извршна институција ЕУ. Комисија има право предлагања нацрта регулативе и представљања Европском парламенту и Савету ЕУ, припрема одлуке Савета ЕУ и спроводи их по усвајању, надзире примену одлука и других прописа на територији држава чланица ЕУ. Такође, обезбеђује спровођење оснивачких уговора и остваривање интереса ЕУ. Комисија има 27 чланова, по једног држављанина сваке државе чланице који су независни у свом раду. Европска комисија је подељена у неколико одсека и служби, међу које спадају: саобраћај; енергетика; конкуренција; пољопривреда и рурални развој; информатичко друштво; унутрашње тржиште; пореска политика и царинска унија; истраживање и иновације; економска и монетарна питања; хуманитарна помоћ; проширење и европска политика суседства; међународна сарадња и развој; трговина; заштита здравља и потрошача; регионална политика; образовање и култура; буџет; правосуђе; унутрашњи послови; запошљавање и социјална питања. Седиште: Луксембург (Комисија има представништва у свакој земљи ЕУ и широм света) Стратегија Европа 2020 је документ Европске комисије који одређује правце развоја Европске уније до краја 2020. године. Више информација на: http://ec.europa.eu/

5. Суд правде ЕУ (енг. Court of Justice of the European Union)

Суд правде ЕУ обезбеђује поштовање права приликом примене и тумачења Уговора и аката које доносе остале институције ЕУ, поступа у споровима између земаља чланица, институција ЕУ и појединаца. Суд правде чине 27 судија и 9 општих правобранилаца, који помажу судијама у раду. Из сваке државе чланице долази по један судија.
Састав Суда правде ЕУ чине:
 • Општи суд : бави се споровима између појединаца/компанија и институција ЕУ/држава чланица.
 • Службенички суд: бави се споровима између институција/њених службеника.
Седиште: Луксембург Више информација на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

6. Централна европска банка (енг. European Central Bank)

Европска централна банка је независно тело које одређује и спроводи монетарну политику еврозоне, води рачуна о стабилности јединствене валуте и сигурност и стабилности цена за грађане држава чланица еврозоне, управља операцијама међународне размене и омогућује рад платних система. Седиште: Франкфурт Више информација на: http://www.ecb.europa.eu/

7. Рачуноводствени суд (енг. European Court of Auditors)

Европски ревизорски суд води рачуна о законитом и доследном управљању буџетом ЕУ. Састављен је од 27 чланова, по један члан из сваке државе чланице, које именује Савет ЕУ уз консултовање Европског парламента. Седиште: Луксембург Више информација на: http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

8. Европски економски и социјални комитет (енг. European Economic and Social Committee)

Европски економски и социјални комитет је саветодавно тело које заступа ставове и интересе цивилног друштва у Европској комисији, Савету ЕУ и Европском парламенту по питањима економске и социјалне политике. Европски економски и социјални комитет даје мишљења о питањима из свог делокруга послова. Седиште: Брисел Више информација на: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

9. Комитет региона ЕУ (енг. European Committee of the Regions)

Комитет региона се бави питањима регионалног и локалног идентитета унутар ЕУ. Састављен је од представника регионалних и локалних власти. Европска комисија, Савет ЕУ и Европски парламент консултују Комитет региона поводом аката која се односе на локална и регионална питања (политика запошљавања, животна средина, образовање, здравство и сл.) Седиште: Брисел Више информација на:  https://cor.europa.eu/en

10. Европска инвестициона банка (енг. European Investment Bank)

Европска инвестициона банка је финансијска институција Европске уније чији су власници 27 земаља чланица. Ова банка даје кредите по повољним каматним стопама и финансира инвестиционе пројекте који доприносе равномерном развоју Уније, пословању малих и средњих предузећа, технолошком развоју у областима истраживања, иновација, заштите животне средине и енергије у ЕУ и у суседним земљама. Седиште: Луксембург Више информација на: http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en&

11.  Европски инвестициони фонд (енг. European Investment Fund)

Европски инвестициони фонд помаже малим и средњим предузећима омогућавајући им приступ финансијама. Европски инвестициони фонд не инвестира директно у фирме, већ послује кроз сарадњу са банкама и финансијским посредницима. Активан је у свим државама чланицама, кандидатима, потенцијалним кандидатима и потписницама ЕФТА споразума (Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој и Швајцарској). Седиште: Луксембург Више информација на: http://www.eif.org/

12. Европски омбудсман (енг. European Ombudsman)

Европског омбудсмана именује Европски парламент на период од пет година. Он испитује жалбе грађана ЕУ, предузећа и организација. Сви појединци или ентитети који живе у Унији могу се жалити Европском омбудсману уколико сматрају да су њихова права угрожена од стране институције ЕУ или неког њеног тела. Седиште: Стразбур Више информација на: http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm

13. Европски надзорник за заштиту података (енг. European Data Protection Supervisor)

Ова инсититуција је настала 2001. године. Европски надзорник за заштиту података се брине о заштити и приватности података физичких лица када ЕУ или њене институције обрађују личне податке становника ЕУ. Седиште: Брисел Више информација на: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS