Институције у области евроинтеграција

ИНСТИТУЦИЈЕ И ДОКУМЕНТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОБЛАСТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

 

ЕВРОПСКА УНИЈА

Делегација Европске уније у Републици Србији – www.europa.rs
ЕУ Инфо центар – www.euinfo.rs

Извештаји о напретку:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Народна скупштина Републике Србије
Влада Републике Србије
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ – www.cfcu.gov.rs
Канцеларија за европске интеграције – www.seio.gov.rs
Информациони систем за координацију развојне помоћи у Републиц Србији – www.evropa.gov.rs

Стратешки документи Републике Србије:

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Скупштина Аутономне покрајине Војводине – www.skupstinavojvodine.gov.rs
Покрајинска влада – www.vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – www.region.vojvodina.gov.rs
Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине –  www.rfapv.rs
Развојна агенција Војводине

Документи АП Војводине: