Иницијатива Нови европски Баухаус (НЕБ) позива све Европљане да замисле и заједнички изграде одрживу и инклузивну будућност која је лепа за наше очи, умове и душе.
Градећи мостове између различитих култура, укрштајући различите дисциплине и надограђујући се на учешће на свим нивоима, Нови европски Баухаус инспирише покрет за олакшавање и усмеравање трансформације наших друштава према три неодвојиве вредности:
• одрживост, од климатских циљева, до циркуларности, нултог загађења и биодиверзитета;
• инклузија, од вредновања разноликости, до осигурања приступа и приуштивости;
• естетика и квалитет искуства за људе, кроз дизајн, позитивне емоције и културне користи.
Европска комисија је покренула иницијативу крајем 2020. године како би приближила различите заједнице и повезала Европски зелени договор са нашим свакодневним животом и животним простором.
Прва два издања награда за Нови европски Баухаус за 2021. и 2022. годину показала су да се локалне заједнице могу повезати и пронаћи креативна решења која унапређују наше животе. Током протекле две године награде су додељене за изврсност и креативност у спровођењу Новог европског Баухауса и истицале су изванредне пројекте, идеје и концепте (примљено је више од 3000 пријава) који су додатно инспирисали развој ове иницијативе.
Kао и 2022. године, награде ће бити подељене у четири категорије на основу тематских оса трансформације које воде ка остваривању циљева Новог европског Баухауса1:
• Повезивање са природом
• Враћање осећаја припадности
• Давање приоритета местима и људима којима је то најпотребније и
• Потреба за дугорочним размишљањем о животном циклусу у индустријском екосистему.
Поред земаља чланица Европске Уније, издање награда за 2023. годину ће укључити и пријаве са Западног Балкана2, где спадају: Албанија, Босна и Херцеговина, Kосово*, Северна Македонија, Црна Гора и Србија.
* Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244/1999 и мишљењем Међународног суда правде о проглашењу независности Kосова.