Dan proširenja EU 2017 – AP Vojvodina iskoristila 90% EU fondova

Ognjen Bjelić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, učestvovao je u drugom zasedanju Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog komiteta regija i Republike Srbije, u okviru foruma “Dan proširenja EU” koji organizuje ova najmlađa institucija EU. Sekretar Bjelić, član dvanaestočlane delegacije Republike Srbije, je tokom jučerašnjeg zasedanja predstavio dosadašnje rezultate pokrajinske administracije kroz EU projekte, kao i generalni doprinos AP Vojvodine evropskim integracijama Republike Srbije.

Dosadašnji rezultati ocenjeni su kao veoma uspešni, uzimajući u obzir da je AP Vojvodina iskoristila više od 90% raspoloživih sredstava kroz različite EU projekte u vrednosti više od sto miliona evra. Takođe, sekretar se osvrnuo i na aktuelne probleme vezane za ograničavajuće administrativne kapacitete i istakao da pokrajinska administracija aktivno radi na njihovom unapređenju, o čemu svedoči i nova generacija polaznika specijalističkog programa koji sprovodi Fond “Evropski poslovi” APV, a koji je namenjen podizanju administrativnih kapaciteta posebno na lokalnom nivou. Istaknuto je takođe da sekretarijat aktivno radi na većoj koordinaciji lokalnih kancelarija za ekonomski razvoj kako bi se doprinelo ubrzanom razvoju lokalnih samouprava.

Od posebne važnosti je i činjenica da će se naredna sednica Zajedničkog konsultativnog odbora održati krajem godine u Novom Sadu. Predsedavajući odbora  Kalogeropulos, predstavnik Evropske komisije, Generalnog direktorata za proširenje  Makridis i ostali učesnici pozdravili su napore koje lokalne i regionalne vlasti u Republici Srbiji, a posebno u AP Vojvodini preduzimaju na putu evropskih integracija.

Na marginama samita u Briselu, pokrajinski sekretar Ognjen Bjelić se sastao sa različitim predstavnicima EU, između ostalog sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvidom Mekalisterom, članom Evropskog komiteta regija Francom Šausbergerom, koji će održati predavanje u okviru specijalističkog programa Fonda “Evropski poslovi” APV, i ostalima.