Kонкурс за ПОПОС

Програм:Остали програми Рок за подношење предлога пројекта: 10.03.2023 ЛИНК:

Први позив

Програм:ИНТЕРЕГ ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА-СРБИЈА Рок за подношење предлога пројекта: 01.02.2023