АГРИНО 2 – Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди

АГРИНО 2 – Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди Извор финансирања…

Jачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Jадранско-јонском региону (CCI4TOURISM)

Jачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Jадранско-јонском региону (CCI4TOURISM)…