Evropska komisija pokrenula PROSPEKT online platformu za podnošenje predloga projekata

PROSPEKT je novi online sistem koji je razvila Evropska komisija za upravljanje projektnim predlozima u oblasti međunarodne saradnje i razvoja. PROSPEKT će pojednostaviti podnošenje prijava na pozive za podnošenje predloga projekata koji funkcionišu po principu direktnog menadžmenta (kada EU Delegacije rukovode Pozivima za podnošenje predloga projekata). Cilj PROSPEKTA je da poveća efikasnost upravljanja pozivima za podnošenje predloga projekata i da ponudi bolju uslugu kandidatima, kroz novi panel funkcionalnosti, kao što su online podnošenje prijava i mogućnost online praćenja statusa prijava.

Pre početka prijave u PROSPEKTU neophodna je registracija organizacije u PADOR bazi gde je potrebno pružiti informacije o organizaciji kako bi se dobio jedinstveni identifikacioni broj (EuropeAid ID). Ovaj broj je neophodan prilikom popunjavanja prijave u PROSPEKTU.

PADOR je on-line baza podataka u kojoj se registruju organizacije kao potencijalni aplikanti za pozive za podnošenje predloga projekata. Organizacije su pozvane da redovno ažuriraju svoje podatke, a Evropska komisija ih koristi za procenu njihovih operativnih i finansijskih kapaciteta, kao i njihove podobnosti za učešće na pozivu za podnošenje predloga projekata. PADOR organizacijama olakšava proces podnošenja prijava jer nisu obavezne da ponovo podnose informacije svaki put kada učestvuju na pozivima. Jednostavno se navodi jedinstveni identifikacioni broj organizacije pod nazivom EuropeAid ID (PADOR broj) u formularima.

Za više informacija, posetite https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en.