Završen seminar o pripremi EU projekata u Vladi AP Vojvodine

Na poziv Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice održan je trodnevni seminar za zaposlene u ovom sekretarijatu, kao i za predstavnike Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa.

Tokom tri dana obuke predstavnici Fonda predstavili su polaznicima način funkcionisanja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, kao i aktuelne programe prekogranične saradnje i programe Zajednice koji su na raspolaganju vojvođanskim institucijama do kraja 2013. godine. Polaznici su imali prilike da kroz teorijski pregled i praktične zadatke rade na razvoju određenih projektnih predloga koristeći alatke pristupa logičkog okvira. Takođe, predstavljeni su osnovni principi u budžetiranju EU projekata, propratna dokumentacija koju je neophodno priložiti uz projektni predlog, kao i proces odabira i selekcije uspešnih projekata. Osnovni cilj obuke bio je da se polaznici osposobe da samostalno formulišu projektne predloge i steknu neophodna znanja i veštine za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju mogućnosti koje nude EU fondovi.