U okviru podrške lokalnim samoupravama, kako u AP Vojvodini tako i celoj zemlji, predstavnici KEP posetili su Kraljevo i održali obuku za predstavnike opštinskih struktura, škola, razvojnih agencija i drugih institucija iz oblasti korišćenja pretpristupnih fondova EU i učešća u regionalnoj saradnji.

– Strateški prioritet naše zemlje je da na što efiksaniji način iskoristi šanse koje nam se pružaju u okviru evropskog puta Republike Srbije, i zato Vojvodina kao lider ovog procesa u zemlji želi da pomogne svojim kolegama iz drugih oblasti. Na nedavno zatvorenom konkursu sa Rumunijom, uspeli smo da apliciramo sa 90 projekata, što predstavlja značajan uspeh za institucije sa područja Banata, i na trenutno otvorenim konkursima sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, očekujem da sličan uspeh ponove institucije iz Bačke i Srema. KEP će, sa svoje strane, nastojati da promotivnim aktivnostima širom zemlje, kako organizovanjem «Otvorenih vrata» u Novom Sadu, tako i posetama opštinama, ovaj proces učini što efiksanijim. U uslovima smanjenih transfera opštinama, verujem da je od posebnog značaja da lokalne samourave u punoj meri iskoriste razvojnu pomoć EU koja samo u ovoj godini, u okviru prekogranične saradnje iznosi blizu 40 miliona evra, rekoa je Predrag Novikov, direktor KEP. Predstavnici Kraljeva su izrazili zahvalnost na ukazanoj podršci i iskazali su želju za jačanjem saradnje sa KEP.