“Korak bliže” Kancelarije za evropske poslove u Zrenjaninu

Sutra, 24. novembra, u 11.00 časova u Skupštini opštine Zrenjanin, biće održano predavanje iz serijala «Korak bliže» Kancelarije za evropske poslove.

Svrha seminara je upoznavanje sa integracionim procesima u Evropi, institucionalnom strukturom EU i pravom EU, Sporazumom o pridruživanju kao specifičnim instrumentom za uspostavljanje privilegovanih veza između EU i trećih država, i pregovorima između Srbije i EU o zaključenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

.
Predavači su pravnici prof. Dr Dejan Janča, Mirna Rakić i Milana Kozomara, te Andrija Aleksić iz KEPa.

Kako bi se što većem broju Vojvođana približile tekovine Evrope, predavanja se ne organizuju samo po većim centrima, već i po manjim mestima koja su jedinstvena po svojim osobinama.