Održana druga po redu obuka Razvoj preduzetničkih projekata dostupnost EU fondova priprema i pisanje predloga projekata u sklopu akcije Podrška ženama u preduzetništvu

U organizaciji Informacionog kutka Evropske unije u Novom Sadu, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Fondom „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, održana je druga po redu, u ciklusu od tri obuke, obuka „Razvoj preduzetničkih projekata – dostupnost EU fondova, priprema i pisanje predloga projekata“, u sklopu akcije „Podrška ženama u preduzetništvu“. Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac, Tijana Krstić Maravić i Čarna Zelјković, učestvovali su kao predavači u realizaciji obuke održane u prostorijama Regionalne razvojne agencije Bačka, u periodu od 14. do 16. decembra 2016. godine.

Cilјna grupa obuke su bile žene, sadašnje i buduće preduzetnice, gde je tema izazvala veliko interesovanje žena iz svih krajeva Vojvodine. Obuka je održana sa cilјem da se žene podstaknu da se bave preduzetništvom, da im se pruži podrška u osnivanju sopstvenog biznisa, kao i da se podrži razvoj i unapređenje veština neophodnih za pisanje predloga projekata. Učesnice su imale priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima i načinom konkurisanja za bespovratna sredstva koja nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, sa fokusom na oblast preduzetništva.

Tokom prvog dana obuke, predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka, Nikolina Pupavac, govorila je o Motivaciji za preduzetništvo i pokretanju sopstvenog biznisa i o Ženama u preduzetništvu. Takođe u toku prvog dana obuke predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine govorile su o dostupnim lokalnim, regionalnim i EU programima za finansiranje projekata, sa akcentom na preduzetništvo, i o Evropskoj mreži preduzeništva.  U okviru informativnog dela, predstavlјeni su programi Evropske unije, programi prekogranične saradnje, sa posebnim osvrtom na oblast preduzetništva, kao i Evropska mreža preduzetništva. Drugi dan obuke je bio posvećen praktičnom delu obuke sa akcentom na pripremu za pisanje EU projekata, tehniku i veštine, alatke i analize koje se koriste u tom procesu. Poslednjeg dana polaznice su imale priliku da se detalјno upoznaju sa budžetiranjem evropskih projekata, kao i strukturom i koracima za popunjavanje aplikacionog formulara za neki od evropskih projekata.