Održana obuka ,,Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” na Tehnološkom fakultetu

Na osnovu iskazane zainteresovanosti Udruženja „Inženjeri bez granica –Srbija” za pripremu EU projekata, na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, održana je trodnevna obuka pod nazivom „Mogućnosti finan

Na osnovu iskazane zainteresovanosti Udruženja „Inženjeri bez granica –Srbija” za pripremu EU projekata, na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, održana je trodnevna obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Zaposleni iz Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine približili su tematiku projektnog finansiranja nastavnom i drugom osoblјu fakulteta koji su prepoznali ovaj način finansiranja kao priliku za unapređenje rada svoje institucije i uvođenje međunarodne dimenzije u svoj rad.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini.

U radnim grupama su korišćeni alati koje je Evropska unija prepoznala kao najbolje za razvijanje projektnih ideja (razvoj drveta problema i drveta ciljeva, analiza zainteresovanih strana, logička matrica, grupisanje aktivnosti u radne pakete, kao i budžetiranje projekta). Na kraju obuke polaznici su se upoznali sa načinom popunjavanja aplikacionog formulara za programe prekogranične saradnje i razvili svoje projektne ideje na različite teme kako bi samostalno konkurisali na predstojeće pozive Evropske unije.