Održana stručna konferencija “Mladi i nasleđe”

U Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu, 20. aprila 2022. godine, održana je stručna konferencija  u okviru projekta „Mladi i nasleđe – tradicija i budućnost u regionu prekogranične saradnje“ koju je organizovo Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Projekat vrednosti 130.156,14 EУР-a sufinansiran je od strane Evropske unije u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska- Srbija.

U prethodnih godinu dana mladi iz Mađarske i Srbije na radionicama, predavanjima i studijskim putovanjima u Vojvodini i Mađarskoj upoznali su kulturno nasleđe ovog regiona, naučili su kako da ga promovišu i očuvaju za naredne generacije.

“Ovaj program namenjen je mladima i pruža im mogućnost da zajednički prave programe i manifestacije. Do sada je bilo osam programa u Srbiji i Mađarskoj, čiji cilj je da se kulturna tradicija prenese na nove generacije”, rekla je Ana Mađar, savetnica za kulturu, sport i omladinu županije Čograd – Čanad.

Pored očuvanja, jedan od ciljeva projekta je i da se ukaže na to kako održivo upravljanje kulturnim nasleđem može da pomogne ekonomski razvoj lokalnih zajednica.
“Najvažniji deo projekta je što su mladi deo toga. Oni su u radionicama u eminentnim institucijama kulture upoznali raskoš kulturnog nasleđa i značaj brige o njemu”, istakla je Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu i informisanje.
“Zaštita proučavanje i promocija trebalo bi da budu ciljevi i potencijali Srbije i Mađarske koji će ga učiniti prepoznatljivim i doprineti boljem pozicioniranju na kulturnoj mapi Evrope i sveta”, istakao je Aleksandar Simurdić, direktor Fonda “Evropski poslovi” APV.

O značaju kulturnog nasleđa u tematskom bloku „Evropski aspekti“ govorili su  direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ Nemanja Milenković i rukovodilac Ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu Vladimir Marinković. Na temu „Zaštita kulturnog nasleđa na teritoriji AP Vojvodine“ govorila je  načelnica Arhitektonskog sektora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Slavica Vujović, dok je o temi „Zaštita kulturnog nasleđa na teritoriji Županije Čongrad Čanad, EU regulative“ govorio predstavnik te županije Peter Folbert. Direktorka Muzeja Vojvodine dr Tijana Stanković Pešterac predstavila je rad te institucije kulture, a posebno se osvrnula na kulturno nasleđe, koje se publici prezentuje kroz izložbe, edukativne programe i savremene tehnologije.
Nosioci IPA projekta “Mladi i nasleđe- tradicija i budućnost u prekograničnom području” su Pokrajinska vlada, Fond Evropski poslovi i Županija Čograd–Čanad.