Osniva se «Evropski centar za edukaciju i razvoj demokratije u društvu»

U prostorijama Kancelarije za evropske poslove, u saradnji KEP i Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, održana je konferencija za novinare povodom osnivanja «Evropskog centra za edukaciju i razvoj demokratskog društva».

– Upravo u vremenima ekonomskih izazova i socijalnih tenzija, od posebnog je značaja promovisanje kako evropskih standarda u oblasti zaštite radnika, tako i jačanje socijalnog dijaloga kao temeljne vrednosti evropskog procesa. Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji, pored KEP i Saveza samostalnih sindikata, svoje učešće najavili su i naši partneri iz Evropskog parlamenta, švedske Ulof Palme fondacije, Pokrajinskih sekretarijata, Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih. Naša je želja da pomenuti centar bude dobra osnova za nove inicijative po pitanju procesa doškolovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kao i upoznavanja sa evropskim iskustvima, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.