Otvoren Prvi poziv za dostavljanje predloga projekta u okviru Jadransko-jonskog transnacionalnog programa ADRION 2014-2020.

Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg V b Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 – ADRION otvoren je 1. februara 2016. godine, a rok za dostavljanje predloga projekata je 25. mart 2016. godine.

Jadransko-jonski transnacionalni program ima za cilj da pruži podršku projektima transnacionalne saradnje koji jačaju ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Jadransko-jonskom regionu. Programska oblast obuhvata teritoriju osam zemalja – 4 države članice EU (Grčka, Italija, Slovenija, Hrvatska) i 4 države koje se nalaze u pretpristupnom procesu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

 

Prioriteti ADRION programa:

 

1.Inovativan i pametan region

1.1. Podrška razvoju regionalnog inovacionog sistema u Jadransko-jonskom području

 

2.Održiv region

2.1. Promovisanje održive valorizacije i očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa, kao resursa za rast u Jadransko-jonskog području

2.2. Poboljšanje transnacionalnih kapaciteta za zaštitu životne sredine, smanjenje fragmentacije i očuvanje ekosistemskih usluga u Jadransko-jonskom području

 

3.Povezan region

3.1. Poboljšanje kapaciteta za integrisani transport, usluge mobilnosti i multimodalnost u Jadransko-jonksom području

 

Iznos EU granta:

Minimalan iznos EU granta = 800.000 evra

Maksimalan iznos EU granta = 1.500.000 evra

 

EU doprinos: do 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta svih partnera

 

Trajanje projekata: do 24 meseca

 

Budžet Prvog poziva iznosi 33.149.023 evra (28.045.157 evra iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i 5.103.866 evra iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć II).

 

Više informacija: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/