Predsednik Bojan Pajtić primio delegaciju projekta «Enhancing EU visibility in Serbia»

Novi Sad, 22. maj – Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić primio je danas delegaciju projekta «Enhancing EU visibility in Serbia» u kojoj su bili ambasadori Republike Slovenije nj. e. g. Miroslav Luci, Austrije nj. e. g. Gerhard Jandl, Republike Slovačke nj. e. g. Igor Furdik i predstavnici Evropske komisije i Evropske agencije za rekonstrukciju.

Povod za ovu posetu bila je promocija projekata u našoj pokrajini koju realizuju institucije EU. Obe strane istakle su značaj podrške Evropske unije Srbiji i AP Vojvodini u realizaciji privrednopolitičkih i ekonomskih prioriteta naše zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i nastojanju ostvarivanja punopravnog članstva. Takođe, naglašen je i značaj daljeg razvoja regionalne saradnje AP Vojvodine sa Slovenijom, Austrijom i Slovačkom, kao i jačanje veza sa ostalim zainteresovanim partnerima u svetu. Stoga je prema rečima ambasadora iz ovih zemalja u našoj zemlji, predvidjen nastavak podrške razvoju saradnje, sa ambicijama da se ostvare svi potrebni uslovi za jačanje dalje ekonomske i drugih vidova saradnje.Veoma značajan aspekt u građenju uspešnih veza između Vojvodine i Republike Srbije sa evropskim zemljama čiji su predstavnici danas posetili Vojvodinu, ogleda se u očuvanom multinacionalnom jezgru. Ova izuzetnost Vojvodini daje mogućnost bržeg i kvalitetnijeg povezivanja sa svetom, što ujedno čini doprinos boljoj perspektivi Republike Srbiji, posebno u zajedničkim projektima koje bi finansirala Evropska unija iz svojih fondova

Mr Bojan Pajtić je istakao i podršku od strane evropskih predstavnika pokrajinskoj odluci da se pripadnicima nacionalnih zajednica garantuje mesto u vojvođanskoj Skupštini, kao što je to praksa u drugim evropskim zemljama. Na kraju današnjeg susreta, predsednik Pajtić je istakao da veruje u povoljnu klimu za naše napredovanje ka Evropskoj uniji, i da će dosadašnja uspešna saradnja koju imamo sigurno doprineti stvaranju još boljih bilateralnih odnosa.

Pored vojvođanskog premijera, u današnjem razgovoru učestvovali su pokrajinski sekretari za privredu Siniša Lazić i za finansije Jovica Đukić, direktor Kancelarije za evropske poslove Predrag Novikov i zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju Babrbara Avdalović, kao i direktori Fonda za razvoj Mihajlio Brkić i Fonda za privlačenje investicija – VIP fonda Branislav Bugarski.