Predstavnici pokrajinskih organa uprave uspešno prošli obuku za pripremu evropskih projekata

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Službom za upravlјanje lјudskim resursima Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je prvi deo obuke pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Službom za upravlјanje lјudskim resursima Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je prvi deo obuke pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje do realizacije”. Seminar je održan 15. i 16. maja u prostorijama Centra za privredno-tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlјu gde su predstavnici različitih pokrajinskih organa imali prilike da steknu osnovna znanja na temu pripreme projekata za konkurisanje na pozive Evropske unije. Seminar je otvorio direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, g. Siniša Lazić koji je naglasio potrebu da u narednom periodu što veći broj pokrajinskih službenika prođe edukaciju na temu pripreme evropskih projekata kako bi pokrajinska administracija bila spremna za povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije. Prisutnima se obratila i direktorica Službe za upravlјanje lјudskim resursima, gđa. Melvinger Majoroš, koja je zahvalila na velikom odzivu i velikom broju prijavlјenih za pohađanje ove edukacije i istakla uspešnu saradnju Fonda i Službe za lјudske resurse u poslednje tri godine.

Cilј prvog dela obuke bio je pružanje informacija o novinama u oblasti projektnog finansiranja Evropske unije u svetlu početka nove finansijske perspektive 2014-2020. Prisutni su mogli da se upoznaju sa novinama koje nas očekuju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA2), kao i sa novim programima Evropske unije koji su pretrpeli određene promene u odnosu na pređašnju finansijsku prespektivu 2007-2013. Takođe, polaznici su dobili osnovna znanja i smernice za upravlјanje fondovima Evropske unije u smislu samostalnog formulisanja projektnih predloga, te njihovog strateškog pozicioniranja u okvire definisanih prioriteta i raspoloživih finansijskih ograničenja. Tokom dva dana obuke polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa alatima koji se koriste pri formulisanju projektnih ideja kao što su drvo cilјeva, drvo problema i logička matrica, dok su za drugi deo obuke predviđene teme koje se nadovezuju na prethodni deo obuke poput budžetiranja projekata, popunjavanja projektnih aplikacionih formulara i evaluacije projektnih predloga. Predviđeno je da se drugi deo obuke održi tokom juna meseca 2014. godine.

Tokom dva dana obuke polaznici su kroz teorijski pristup i praktične radne zadatke radili na razvoju određenih projektnih predloga i oprobali se u formulisanju evropskih projekata oslanjajući se na projekte koji su predloženi od strane pojedinačnih pokrajinskih sekretarijata kao sastavni deo Akcionog plana za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine. Obuka je omogućila razmenu dosadašnjih iskustava predstavnika pokrajinskih organa u evropskim projektima, a polaznici su kroz timski rad radili na razvoju projektnih predloga od značaja za AP Vojvodinu kako bi u budućnosti preuzeli aktivnu ulogu u korišćenju mogućnosti koje nude EU fondovi.