Predstavništvo Vojvodine u Briselu predstavljeno u briselskim medijima

U publikaciji KEN (Knowlegde Economy Network), evropske incijative sa sedištem u Briselu, kojoj je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine jedan od osnivača, objavljen je članak o početku rada Predstavništva AP Vojvodine u Briselu link. „KEN Bulletin“ se distribuira evropskim poslanicima, predstavnicima značajnih institucija i regija, kako u Briselu, tako i širom Evropske unije.