Predstavljanje AP Vojvodine na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

Potencijali AP Vojvodine predstavljeni su 18. oktobra 2017. godine u Savetu Evrope u Strasburu, u okviru 33. zasedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti (KLRV) od 18. do 20. oktobra 2017. godine. Prezentaciju Vojvodine pod nazivom “Vojvodina flowing on into the future” zajednički su organizovali Pokrajinska vlada, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Razvojna agencija Vojvodine.

Delegacija Pokrajinske vlade, na čelu sa Pokrajinskim sekretarom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjenom Bjelićem, uz učešće predstavnika Fonda  „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, direktorke Vidosavu Enderić i šefa Kancelarije APV u Briselu Srđana Mačkića, održala je sastanak sa predsednicom KLRV Gudrun Mosler-Törnström, prilikom kojeg su otvorene brojne teme i predstavljene aktivnosti i potencijali Razvojne agencije Vojvodine.

Pokrajinski sekretar je istakao, da Vojvodina kao multietnička sredina, jeste jedan od dobrih primera kada je u pitanju jačanje demokratskih procesa na nivou vlasti koja je najbliža građanima. On je naveo, da u prilog tome govori činjenica da pokrajina ima gotovo 70 medija koji emituju svoj program ili objavljuju na manjinskim jezicima, te da kulturnu raznolikost dodatno obogaćuje pet kulturnih institucija nacionalnih manjina.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope okuplja predstavnike preko 200.000 jedinica lokalnih i regionalnih vlasti iz 47 država članica. KLRV je jedno od osnovnih tela Saveta Evrope, čija uloga je promocija lokalne i regionalne demokratije, unapređivanje lokalnog i regionalnog upravljanja kao i jačnje lokalne samouprave.

Predstavljanju pokrajine, tokom kojeg je prikazan i kratki promotivni film o Vojvodini prisustvovao je generalni sekretar Kongresa Andreas Kiefer kao i predsednica Komore regiona Kongresa Gunn Marit Helgesen.