Predstavljanje Priručnika za sprovođenje javnih nabavki na lokalnom nivou

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je, u saradnji sa ekspertima iz oblasti javnih nabavki, predstavio kreiran Priručnik za sprovođenje javnih nabavki na lokalnom nivou u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu. Događaju, koji je održan 13. novembra 2023. godine, prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine zaduženi za javne nabavke.

Prisutne je pozdravio direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ koji je, tom prilikom, istakao da su javne nabavke izuzetno bitan segment rada korisnika sredstava na svim nivoima.

„ Apsolutno smo svesni koliko su javne nabavke bitan segment rada korisnika javnih sredstava na svim nivoima i koliko je važno kvalitetno planiranje, sprovođenje i praćenje javnih nabavki i upravo u ovim činjenicama leži motiv za izradu jednog ovakvog dokumenta“ rekao je  Dopuđ.

Jedan od autora Priručnika, advokat Branimir Blagojević, predstavio je Priručnik, a posle predstavljanja, održana je diskusija na kojoj su prisutni imali priliku da se konsultuju na temu javnih nabavki.

Cilj Priručnika je da unapredi institucionalne kapacitete lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine prilikom sprovođenja javnih nabavki. Priručnik obuhvata praktična rešenja u svim fazama postupka, na osnovu rezultata istraživanja, po domaćem zakonodavstvu i po propisima međunarodnih donatora i biće poklonjen svim opštinama i gradovima sa teritorije AP Vojvodine.

Fond je, kroz svoje prethodne aktivnosti, imao uspešnu saradnju kroz edukaciju službenika za javne nabavke sa teritorije APV, te je kreiranje Priručnika nastavak unapređenja kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama.