Predstavnik Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Milan Čežek, posetio je grad Zrenjanin i održao sastanak sa pomoćnikom gradonačelnika Duškom Radišićem i njegovim saradnicima. Sastanku su prisustvovali i direktor Regionalne privredne komore Zrenjanin Predrag Stankov, i predstavnici Zrenjaninskog KLER-a.

Grad Zrenjanin spada u grupu gradova koji je realizovao puno projekata iz prethodnih poziva.

Čelnici Zrenjanina su, kao prepreku koju treba prevazići, naveli nedovoljan broj stručnih mladih ljudi jer se privatne firme s većim kapitalom nameću na tržištu i konkurentnije su od gradske uprave. Želja im je da se iznađe mogućnost da te stručnjake, kojih u ovoj sredini sigurno ima, mogu i da zadrže.

Dogovoreno je da se dosadašnja dobra saradnja s Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u narednom periodu nastavi i produbi.