Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek, Nemanja Davidović, Zoran Pavić i Jelena Radosavljević Rovčanin, bili su u radnoj poseti opštini Pančevo i održali sastanak sa gradonačelnikom Sašom Pavlovim, gradskom menadžerkom Majom Vitman i saradnicama iz Sekreterijata za privredu i ekonomski razvoj – Odeljenja za podršku projektima, Anđelom Vilom, Ivanom Orlov Gajan i Tatjanom Medić.

Tema sastanka su bili trenutni projekti opštine Pančevo koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, kao i to koji su planovi i potrebe tima koji se bavi projektima u ovoj opštini, kako bi bili što efektivniji u daljem radu. Od programa prekogranične saradnje, pre svega, to su projekti sa Rumunijom (Intereg IPA program prekoganične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020), ali su zainteresovani i za projekte sa Mađarskom kao partnerom, gde bi Fond eventualno mogao da pomogne u ostvarivanju kontakata i unapređenju njihove buduće saradnje. Iskazana je i potreba za naprednim obukama u implementaciji projekata, naročito praktičnim znanjima od strane iskusnijih susednih država koje su već članice EU, kao što su Mađarska i Hrvatska, u čemu se Fond takođe ponudio da posreduje. Opština Pančevo, kao vrlo iskusna u pisanju i implementaciji EU projekata, sa odličnim timom formiranim da radi na privlačenju kapitala u opštinu, idealan je primer dobre prakse, naročito opštinama koje nisu toliko efikasne u rešavanju lokalnih problema korišćenjem dostupnih bespovratnih sredstava iz Evropske unije.